By - admin

四川电视台三套经济频道 2018-07

四川电视台三套经济的频道 2018-07-05 周四安排

 • 00:00 主题指令表
 • 00:20 阿凯纳姆落后于(34)
 • 01:03 阿凯纳姆落后于(35)
 • 01:47 阿凯纳姆落后于(36)
 • 正介绍 阿凯纳姆落后于(37)
 • 03:15 阿凯纳姆落后于(38)
 • 03:58 阿凯纳姆落后于(39)
 • 04:42 阿凯纳姆落后于(40)
 • 05:26 阿凯纳姆落后于(41)
 • 06:10 经视新闻报道
 • 06:30 视觉制图讲
 • 06:50 主题指令表
 • 07:20 勇者胜(36)
 • 08:00 勇者胜(36)
 • 08:22 勇者胜(37)
 • 09:25 勇者胜(38)
 • 10:27 刀尖(1)
 • 11:30 主题指令表
 • 11:55 午间财经
 • 12:25 麻辣烫
 • 13:30 战斗达到目标亲切地(38)
 • 14:27 战斗达到目标亲切地(39)
 • 15:25 战斗达到目标亲切地(40)
 • 16:22 战斗达到目标亲切地(41)
 • 17:20 民众财经
 • 18:10 经视新闻报道
 • 18:35 吃四处
 • 19:00 视觉制图讲:想要嗨店(31)
 • 19:25 麻辣烫
 • 20:20 Al Cheng(27)
 • 21:13 Al Cheng(28)
 • 22:06 Al Cheng(29)
 • 23:00 天气预报
 • 23:30 视觉制图讲:辛语希望2(12)
 • 发表评论

  Your email address will not be published.
  *
  *